Modern, comfortabel en energiezuinig wonen

Wonen in goede, betaalbare en duurzame woningen in onze mooie stad Den Haag. Dat is de wens en ambitie van Haag Wonen voor elke bewoner. Ook voor de bewoners (en omwonenden) van het Weigeliaplein, de Ribesstraat, Vlierboomstraat, Kamperfoeliestraat en de Hortensiastraat. Omdat de technische staat van de woningen niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd en wij hoge eisen stellen aan onze woningen en kwaliteit van wonen, is renovatie geen optie. De 395 woningen worden dan ook vervangen door moderne, comfortabele en energiezuinige woningen. Het nu nog enigszins verborgen gebied, wordt een open en toegankelijke groene woonomgeving. Verder komen er extra sociale huurwoningen en koopwoningen bij.

Woongarantie

Natuurlijk vindt u het als bewoner of omwonende spannend wat er met uw woning of omgeving gebeurt. Daarom begeleiden en ondersteunen wij alle bewoners in het gehele proces en bieden maatwerk waar nodig. Het vervangen van uw woning betekent dat u, in elk geval tijdelijk, een nieuwe woning nodig hebt. Haag Wonen helpt u graag met de kosten voor inschrijving en een voorrangsregeling bij woonnet-haaglanden.nl. Daarnaast bieden wij maatwerk bij het begeleiden van de bewoners bij het zoeken naar een nieuwe woning.

100% van de huidige sociale huurwoningen komt terug. De huidige bewoners kunnen er dus voor kiezen met voorrang terug te keren naar de nieuwbouw, mits deze woningen passend zijn wat betreft inkomen en aantal personen.

Aanmelden als geïnteresseerde