3 februari 2023
Geplaatst door LexWillemars

Verslag informatiemarkt Vijf Heesters

De informatiemarkt op 6 en 7 februari 2023 stond volledig in het teken van het project Vijf Heesters. Het project van Haag Wonen waarbij woningen van het Weigeliaplein, de Ribesstraat, Vlierboomstraat, Kamperfoeliestraat en de Hortensiastraat worden vervangen. De technische staat ervan voldoet niet meer aan de eisen van deze tijd, waardoor renovatie geen optie is. De 395 woningen rondom het Weigeliaplein maken plaats voor moderne, comfortabele en energiezuinige woningen.

 

Aanwezig

Initiatiefnemers Haag Wonen, gebiedsontwikkelaar AM, Architektenkombinatie en OKRA Landschapsarchitecten. Daarnaast waren ook de gemeente Den Haag en Welzijnsorganisatie Wijkz vertegenwoordigd.

 

Informatiemarkt

Tijdens de informatiemarkt kregen de huidige bewoners en omwonenden van het Weigeliaplein, de Ribesstraat, Vlierboomstraat, Kamperfoeliestraat en de Hortensiastraat informatie over het bouwplan, het sociaal plan en wat sloop en nieuwbouw voor hen betekent en was er gelegenheid vragen te stellen. Bijvoorbeeld over de verhuisvergoeding, terugkeergarantie en hoe we er samen voor zorgen dat de buurt leefbaar blijft totdat alle bewoners zijn verhuisd. Er stonden diverse presentatieborden met impressies en informatie over het project ondersteund met toelichting van een medewerker van één van de initiatiefnemers. Ook was een maquette aanwezig waarop te zien was hoe het nieuw te bouwen woningencomplex eruit kan komen te zien.

 

Meedenken

Een belangrijk onderdeel van de informatiemarkt is participatie. Ieders mening, zorg, wens en/of idee doet ertoe. Sterker, wij willen graag dat zoveel mogelijk bewoners en omwonenden meedenken en meepraten. Bijvoorbeeld over de commerciële of maatschappelijke invulling van de ruimten op de begane grond of wat te doen met de buitenruimten, speelplekken en het plein.

 

Uw mening, zorg, wens en/of idee

Zoveel mensen, zoveel wensen. Het zal u dan ook niet verrassen dat ook tijdens de informatiemarkt de wensen en meningen over de plannen zijn verdeeld. Veel bewoners steunen het plan, anderen hebben zorgen. Bijvoorbeeld omdat zij onzeker zijn over hun toekomstige woning of het effect van de plannen op hun sociale leven. Ook zijn er veel vragen, over het proces, de planning en de manier waarop kan worden meegedacht, maar de algehele indruk van iedereen die wij spraken was dat mensen veel interesse hadden in de aangeboden informatie en dat na een toelichting hierop de meesten positief reageerden.  

Onwetendheid leidt tot onbegrip

De informatiemarkt heeft bij veel mensen zorgen weggenomen, omdat aan de hand van de presentatieborden en toelichting hierop meer duidelijkheid kon worden verschaft. Inzicht in hoe het er straks uit kan komen te zien, dat vergroening niet betekent dat er minder parkeerplaatsen komen en de wetenschap dat er zaken zijn waarover kan worden meegedacht, geeft de mensen een veilig gevoel.

Dit is het punt in het proces waarop meer duidelijkheid begint te komen over de planning en termijn waarop mensen de huidige woning moeten verlaten. Voor de meeste bewoners was dit de eerste keer dat ze iets van de nieuwbouwplannen te zien kregen en dat werd gewaardeerd. Net als de duidelijkheid en informatie over dit proces. Ook de mening over het vervolg van de communicatie (bankgesprekken, spreekuren in het wijkkantoor, heldere website en vervolgbijeenkomsten) is overwegend positief.

 

Wat vindt u?

Bewoners maandag 6 februari

Leuk / positief

 • Mooi plan
 • Worden mooie woningen
 • Fijn dat alle woningen met / via een lift ontsloten worden
 • Vloerverwarming, koken op inductie en goed geïsoleerd
 • Inpandig balkons
 • Woonlagen minder hoog dan verwacht
 • Comfort en kwaliteit woningen zijn heel belangrijk

Wens / idee

 • Een openbare moestuin (bewoner wil graag met Haag Wonen hierover in gesprek)
 • Grotere balkons dan bij huidige woningen
 • Binnenhoven s avonds afsluitbaar maken
 • Kabelbaan, grasveld, schommels en parcours
 • Huismeesterfunctie meenemen, eventueel samen met andere complexen.
 • Bankjes in het midden in plaats van aan de rand
 • Voetbalveld, basketbalveld, bankjes, tafels en stoelen
 • Ruimte voor ontmoeting: een algemene woonkamer
 • Ruimte creëren in een buurtcentrum voor het beoefenen van muziek
 • Een gezondheidscentrum voor de buurt
 • Ruimte voor ontspanning en sport en spel met oog voor rust en privacy voor de woningen
 • Lindeboom is heel erg belangrijk, graag behouden

Vraag / zorg

 • Overlast van duiven- en hondenpoep
 • Heb ik nog wel voldoende parkeerruimte straks?
 • Kan mijn grote instrument in de lift?
 • Onvoldoende communicatie vanuit Haag Wonen
 • Wanneer moet ik uit mijn woning?
 • Wanneer krijg ik een urgentieverklaring?
 • Op welke plek kom ik terug?
 • Kan ik terugkeren?
 • Is het plan definitief?
 • Wat is de planning?
 • Waarom duurt het zo lang?
 • Hoe wordt omgegaan met fietsparkeren?

 

Omwonenden dinsdag 7 februari

Leuk / positief

 • Meerdere doorgangen
 • Groenere omgeving
 • Goede oplossing voor parkeren met garages tussen de woningen
 • Nieuwbouw gaat de buurt een nieuw gezicht geven
 • De hele buurt gaat erop vooruit

Wens / idee

 • Kunst op het plein
 • In de middag staat de zon vol op de speelplekken van de kinderen, graag bomen toevoegen voor schaduw
 • Groenruimtes inrichten zodat ze ook aantrekkelijk zijn voor vogels
 • Fietsroute zodat kleine kinderen kunnen leren fietsen in een veilige, autovrije omgeving

Vraag / zorg

 • Raak ik parkeerplaatsen kwijt?
 • Zorgen over minder zon en inkijk/uitzicht voor dakterrassen en woningen aan de Kamperfoeliestraat
 • Waar komen de balkons?
 • Angst voor overlast door verbouwing
 • In hoeveel fases wordt gesloopt en gebouwd?
 • Wat is de status van het plan?
 • Wat is de planning?
 • Kan ik hier ook gaan wonen?

 

Wat vindt u van het stedenbouwkundig plan?

Positief

 • Het complex is minder gesloten of hoog dan verwacht
 • Voorgestelde vergroening, autovrij plein, de verbindingen en zichtbaarheid van het plein
 • Parkeervoorziening binnen de bouwblokken
 • Meerdere aanrijroutes, ontlasting van de Kamperfoeliestraat
 • Diversiteit in types en woonvormen
 • Nieuwbouw zal uitstralen dat de wijk echt verbeterd is
 • Seniorenwoningen en groepswoningen
 • Meer groen en biodiversiteit in de omgeving

Wens

 • Ook de buitenzijde van het complex vergroenen (op z’n minst Delftse stoep)
 • Vergroening trottoir, hoek Kamperfoelistraat / Hortensiastraat
 • Kwalitatieve verbetering van het uitzicht vanuit de woningen
 • Mooie, duurzame en gezonde woningen
 • Eénrichtingsverkeer, spreiding verkeersdruk
 • Benieuwd naar de uitwerking van woningtypes (aantal kamers, duurzaamheid installaties, buitenruimten etc.)
 • Urgentie voor mensen die willen/moeten verhuizen
 • Graag bij invulling van de begane grond en buurtwinkel rekening houden met de omgeving (buurt ondersteunend)
 • Bewoners uit de Hortensiastraat vragen of zij mee aangesloten kunnen worden op de mogelijke WKO voorziening.

Zorg

 • Bewoners Kamperfoeliestraat maken zich zorgen over de hoogte van het hoogteaccent op de hoek Kamperfoeliestraat/ Hortensiastraat (uitzicht en zonlicht)
 • Gebrek aan aanbod alternatieve woningen voor mensen die moeten verhuizen
 • Bij de parkeerplaatsen onder de woningen aandacht voor veiligheid en controle
 • Mogelijke overlast en tijdsduur sloop- en nieuwbouwtraject

 

Wat vindt u nog meer?

We lichten graag toe hoe, in zijn algemeenheid, werd gereageerd op zowel het proces, de planning en participatie.

Proces

 • Na uitleg over welke stappen doorlopen worden: gemeente Den Haag -> PUK -> verhuizen / bestemming / ontwerp / vergunning -> slopen -> bouwen, geeft iedereen aan dat het te doorlopen proces duidelijk is.
 • Dit geldt ook voor de status van de plannen en alle voorwaardelijkheden. Aan de hand van de borden en verdere uitleg is dit voor iedereen duidelijk. 
 • Sommige omwonenden die hinder verwachten (inkijk, beschaduwing en vermindering van uitzicht en bezonning) vragen zich af welke mate van invloed zij hadden in het proces en op het huidige ontwerp. Na uitleg hierover, dat dit de ontwikkelvisie van initiatiefnemers is, dat het uiteindelijke PUK hierop kan afwijken als gevolg van participatie, de behandeling en de raad en dat dan nog het reguliere inspraakproces volgt, is het proces voor iedereen helder. 

Planning

 • De planning is voor de meeste mensen helder. Velen vinden het jammer dat het nog zo lang duurt voordat de nieuwbouw er is. Na uitleg over wat er moet gebeuren (verhuizen, bestemming / vergunning -> slopen en bouwen), welke tijd dit in beslag neemt en welke impact de plannen hebben op bewoners en omwonenden, snapt iedereen dit wel.
 • Er is begrip voor de afhankelijkheden en voorwaardelijkheden in de planning. We hebben te maken met het te doorlopen ambtelijke proces met de gemeente Den Haag, politieke besluitvorming en mogelijk ook beroepen en bezwaren.

Participatie

 • Op het onderwerp participatie door Haag Wonen en het door AM geschetste toekomstbeeld wordt positief gereageerd.
 • Enkele mensen geven aan te willen bijdragen aan ideeën over de aangedragen onderwerpen in de vorm van brainstormsessies. 
 • Er zijn direct ideeën gedeeld op de borden die zijn geplaatst (zie hierboven).
 • Een persoon hoopt dat er meerdere ontwerpen van de architectuur worden gemaakt die in participatie (lees inspraak) worden behandeld.
 • De onderwerpen waarover kan worden meegepraat in de brainstormsessies, onder begeleiding van experts, worden positief beoordeeld.
 • Sommige mensen zijn bezorgd over mogelijke overlast tijdens de sloop en nieuwbouw. Deze zorg is, gezien de ligging van de locatie in de stad en omliggende woningen, begrijpelijk. Er is uitgelegd dat bij het opstellen van het bouwplan goed wordt onderzocht hoe de overlast kan worden beperkt en de veiligheid kan worden gewaarborgd, maar dat dit nu nog niet uitgewerkt is. Deze uitleg is voor de vragenstellers voor nu voldoende. In dit kader is wel direct contact gelegd met de VvE van de gezinswoningen aan de Hortensiastraat en de Mient. Er is aangeboden rechtstreeks met hen over de uitwerking van de uitvoeringsplannen te praten.

 

Verder meedenken en praten

Wilt u samen met ons verder van gedachten wisselen, dat kan. Geef u op voor een serie brainstormsessies waarin wij met u, onder begeleiding van experts, specifieke onderwerpen verder uitdiepen. Ook hier staan wij open voor uw ideeën, zodat wij onze plannen ermee kunnen verrijken.

De onderwerpen voor de brainstormsessies zijn:

 • Inrichting en gebruik openbare ruimte
 • Voorzieningen in de buurt
 • Gebruik en inrichting binnentuinen
 • Ontmoeting in de buurt

Binnenkort maken wij bekend wanneer de brainstormsessies plaatsvinden, waarschijnlijk is dit eind maart. Meld u alvast aan via complex70@haagwonen.nl.