24 april 2023
Geplaatst door Desiree

Project Vijf Heesters: uw mening op tafel

Op onze oproep om mee te denken tijdens een brainstormsessie over het project Vijf Heester is goed gehoor gegeven. Dinsdag 28 maart was het zover. Op dezelfde locatie als de informatiemarkt gingen circa 20 bewoners en omwonenden met de projectbetrokkenen aan tafel. Vanuit de projectbetrokkenen waren vertegenwoordigers van Haag Wonen, gebiedsontwikkelaar AM, Architektenkombinatie en OKRA Landschapsarchitecten aanwezig.

Met elkaar zijn meerdere onderwerpen besproken en verder uitgediept. Onderwerpen die aan bod kwamen:

  • Inrichting en gebruik openbare ruimte
  • Voorzieningen in de buurt
  • Gebruik en inrichting binnentuinen
  • Ontmoeting in de buurt

Op basis van alle meningen en ideeën begrijpen wij beter wat uw wensen zijn en kunnen wij verder met de volgende stap. Het afronden van het projectuitwerkingskader (PUK) dat rond de zomer wordt voorgelegd aan de gemeenteraad en het college van B&W van Den Haag.

Brainstormsessie

Deelnemers aan de brainstormsessie werden verdeeld over twee groepen aan twee verschillende tafels: een architectentafel en een landschapstafel. Na twee uur met elkaar van gedachten te hebben gewisseld was er een korte pizza-break. Hierna wisselden de groepen van tafel. Op de tafels lagen diverse kaartjes met verschillende onderwerpen, ondersteund met foto’s. Iedereen pikte hier de kaartjes uit die voor hem of haar aansprekend waren. Zo ontstond uiteindelijk een goed beeld van ieders wensen en ideeën voor de toekomst die zij graag verwerkt zouden zien in het project Vijf Heesters. Denk hierbij aan de manier waarop ‘groen’ kan worden verwerkt aan de gevels of in het park, aan welke voorzieningen een goede aanvulling kunnen zijn voor de buurt, maar ook aan de invulling van een nieuwe gemeenschappelijke ruimtes.

Over het algemeen werden heel veel onderdelen in het plan goed ontvangen, zoals de bufferzone tussen de woningen en het open park, de diverse plekken voor ontmoeten, spelen en sporten, en het opvangen van water en inzetten op ecologie.

Benieuwd naar wat er tijdens de brainstorm allemaal is besproken? Download hier het complete verslag.