16 juni 2023
Geplaatst door LexWillemars

De informatiemarkt op 6 en 7 februari 2023 stond volledig in het teken van het project Vijf Heesters. Het project waarbij woningen van het Weigeliaplein, de Ribesstraat, Vlierboomstraat, Kamperfoelistraat en de Hortensiastraat van Haag Wonen worden vervangen. In navolging op de informatiemarkt zijn op 6 en 7 februari  brainstormsessies gehouden met bewoners en omwonenden. Deze stonden in het teken van het verzamelen van ideeën en wensen die in de plannen voor de nieuwe buurt kunnen worden verwerkt.

In de afgelopen periode is er gewerkt aan het plan uitwerkingskader ook wel PUK genoemd. Dit document van de Gemeente Den Haag is nu afgerond en de besluitvorming hierover in de gemeenteraad, en daarna het college van B&W is gepland. In het PUK staan de eisen van Gemeente waaraan het nieuwbouwplan moet voldoen en is opgesteld door de verschillende vakafdelingen van de gemeente. Wij nodigen bewoners en omwonenden graag uit voor een nieuwe informatiebijeenkomst en hebben hiervoor huis aan huis een uitnodigingbrief verstuurd. Deze bijeenkomst wordt gehouden in  Wijkcentrum ’t Lindenkwadrant aan de 2e Braamstraat 6, 2563 HK Den Haag. Bewoners en omwonenden kunnen tussen 16:00 en 20:00 uur gewoon binnenlopen wanneer het uitkomt. 

Tijdens de informatiebijeenkomst van 27 juni geven Haag Wonen, AM, Architektenkombinatie en OKRA graag een toelichting op de afgeronde PUK, de laatste stand van zaken over het bouwplan, het sociaal plan en wat sloop en nieuwbouw voor bewoners en omwonenden betekent. Er is gelegenheid om vragen te stellen. Bijvoorbeeld over de verhuisvergoeding, terugkeergarantie en hoe we er samen voor zorgen dat de buurt leefbaar blijft totdat alle bewoners zijn verhuisd. Van de informatiebijeenkomst zal een verslag worden gemaakt wat op de website zal worden geplaatst.